12 400 00 06
32 7000 100

Biegła Księgowa

Oferta

RODZINNA SPÓŁKA Z O.O.

SPOSÓB NA BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE I NISKIE PODATKI

Nasze ponad 15 letnie doświadczenie w obsłudze spółek z o.o. pozwoliło nam na wypracowanie bogatego know-how niezbędnego dla rozwiązywania problemów, które dotyczą funkcjonowania małych spółek z o.o. takich jak podwójne opodatkowanie, ograniczenie odpowiedzialności majątkowej osobistej właścicieli, problematyka powiązań czy też kwestie przekształceniowe.

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

Profesjonalne prowadzenie ksiąg handlowych dla spółek z o.o. , spółek komandytowych wraz z opracowaniem polityki rachunkowości.

KADRY I PŁACE

Kompleksowa obsługa kadr i płac, sporządzanie list płac, umów o pracę, świadectw pracy oraz prowadzenie akt osobowych pracowników.

KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Prowadzenie księgi podatkowej, ewidencji VAT wraz z ewidencją środków trwałych.

RYCZAŁT

Ryczałtowa forma przychodów ewidencjonowanych dla osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, a także innych umów o zbliżonym charakterze. Jest to najprostsza forma rozliczania podatku dochodowego. Zlecając ryczałt Biegłej Księgowej masz pewność, że stawki podatku dobrane są prawidłowo w zależności od rodzaju świadczonych usług.

15 lat doświadczenia

Bogate know-how

Profesjonalizm

Najwyższa jakość